تبلیغات
پایگاه داده - نمونه سوالات ویژه آزمون سیستم عامل(سری اول):
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

پایگاه داده
آزمایشگاه پایگاه داده
 


 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 خرداد 1390 توسط
*سیستم عامل*:
نمونه سوالات ویژه(سری اول):
برای مشاهده و دریافت (سری اول:1تا15) به ادامه مطلب مراجعه نمایید:

 

1-برای نصب لینوکس ubunto به چه پارتیشنی نیازاست؟

جواب: به پارتیشن ext4 ازنوعswap.

2-بسته های RPMوDEB درلینوکس چه نوع معماری وعملکردی دارند؟

جواب بسته های متنی وبیان وتوزیعsmall ازDEB استفاده می کنند.

*بسته های RPM جهت مدیریت بسته ها بکارمی روند.

3-سرویس های dpkg وApt دربسته های اطلاعاتی لینوکس چگونه عمل می کنند؟

جواب:برای مدیریت بسته های DEB درخطرفرمان ازdpkg استفاده می شود.

*apt ابزار به روزرسانی سرویس های RRM و deb براساس هر بارکامپایل کدمی باشد.

4-درصورتی که یک سیستم چندهسته ای داشته باشیم بهترین تعریف ماشین مجازی کدام گزینه است؟

الف-تعریف چند هسته برای VM                  ب-تقسیم هسته درفضای حافظه

ج-اختصاص حافظه مجازی                          د-اختصاص نصف هسته بهVM

جواب:گزینه الف

5-کدام گزینه در هنگام نصب برنامهVir tual machine موجب خواهد شدکارت شبکه مجازی باخاصیتIP اتوماتیک تنظیم شود؟

الف-Bridge                    ب-NAT               ج-use host                د-ip set

جواب:گزینه ب

6-سیستم عامل microtik درهنگام نصب در virtual machine باکدام استاندارد درتعریف ها مطابقت دارد؟

الف- SATA                ب-ATA                  ج-XT                    د-IDE

جواب:گزینه د

7-کدامیک از نرم افزارهای زیردرمجازی سازی استفاده می شوند؟

الف-Xen                   ب-virtual  PC        ج-virtual machine  د-همه موارد

جواب:گزینه د

8-مفاهیم زیررا در لینوکس suse تعریف کنید:

الف-AppArmor:

ب-Yast:

ج-Compiz:

جواب:الف-ابزاری برای کنترل و مدیریت امنیت سیستم

ب- سیستم مدیریت برنامه به عنوان مرکز کنترل

ج-میزکارسه بعدی که روی XGL اجرامی شود.

9-کدامیک از رابطه های گرافیکی زیر در suse  Finux بهترهستند؟

الف-GNOMe              ب-KPE3               ج-KDE4             د-XGL

جواب:گزینه ج

10- پوسته های BashوDash درکدام توزیع لینوکس استفاده می شوند؟

جواب:Bashدرredhat وDash درابونتو

11- دستور#which halt درلینوکس چه کاری انجام می دهد؟

الف- نمایش مسیرکامل یک فایل باینری         ب- نمایش مسیرکامل یک فایل اجرایی

ج- مواردالف وب                                     د- نمایش مکان یک فایل باینری واجرایی

جواب :گزینه ج

12-دستور#mount / dev / sda1 /mnt / usb در لینوکس چه عملی انجام می دهد؟

الف- استقراریک حافظه فلش                      ب- حذف یک حافظه فلش

ج-پرکردن یک حافظه فلش                       د-پاک کردن اطلاعات ازحافظه

جواب:گزینه الف

13-گزینه add existing vir tual machine دربرنامه vir tual PC چه عملی انجام می دهد؟

جواب:یکVM از VM های موجود در فایل Vmc را بهVir tual PC Console اضافه می کند.

14-کدامیک از سوئیچ های زیردرفایل Boot.ini بکارمی رود؟

الف-Basevideo                ب-Bootlog            ج-debug          د-همه موارد

جواب:گزینه د

15-فایلntoskrnl.exe چه رفتاری دارد؟

الف- محتوای آن شامل صفحه بوت درهنگام راه اندازی است

ب-مربوط به هسته مرکزی سیستم عامل است

ج-محتوای فایل همه فشرده سیستمی است

د-همه موارد

جواب:گزینه الف

.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ