تبلیغات
پایگاه داده - نمونه سوالات:
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

پایگاه داده
آزمایشگاه پایگاه داده
 


 
نوشته شده در تاریخ شنبه 26 آذر 1390 توسط


SQL-Oracle:پرسشها

1- یك كرسر تعریف كنید كه محتویات تمام داده های آن در customer- tb باشد. به طوری كه شهر آن باشد.

 

2- برنامه ریز را تحلیل كرده و خطاهای آن را درست كنید.

SQL>select sysdate date

2 from dual

Select sysdate date

*

ERRor at fine 1:

ORA- 00923: from keyword not found where expected 

3- برنامه SQL زیر را بررسی كرده و درستی عملكرد و خروجی ایجاد شده را بررسی كنید.

SQL> set echo off

SQL> set feedback oof

SQL > select Grand connect , DBA to ‘

         2 fron sys. DBA- users

         3 where username not in (‘sys’ ,’system’,’scott’)

4- درستی جمله SQL زیر را بنویسید:

SQL> Create index. ID- Index on Bils(Account-ID);

5- درستی نگارش قطعه كد زیر را در خروجی بررسی كنید:

SQL> Create view Credit- debts as (select all from debts where acc-id=4);

SQL> Create unique view debts as select *from debts- tbt;

 

6- قطعه كد زیر را بر اساس نگارش personal-Oracle.8 بررسی و اصلاح كنید.

SQL>Set transaction update Balances set curr-BAL= 25000;

SQL>Commit,

7- دستور زیر موجب تراكنش چه رویدادی خواهد شد؟

SQL> update Collection

       Set worth = 555

       Set remark = up from 525;

8- چرا قطعه دستور زیر نادرست است؟

SQL. Insert into collection

         Set value=900

         Where item=String;

9- یك محدودیت كنترلی برای جدول زیر ایجاد كنید بطوری كه فقط مقادیر M را برای مردان و F را برای زنان بپذیرد؟

     ;> SEX-Codes

       Sex- Code

            Sex

10- الف- اگر از شبه جمله Having استفاده كنید آیا همیشه مجبور به استفاده از group By می باشید؟

ب- كدام جمله شبیه Like عمل می كند؟‌ج- شبه Group By چكاری انجام می دهد؟

د- ایا می توان از ستونی جلوی Order By استفاده كرد كه این ستون جلوی حمله select نیامده است؟

 

 

 

 

 

 

Ansever:جوابها

1-

Declare Cousor Ci is

              Select * from Customer – table

              Where city= “"

2- در Oracle- SQL واژه رزو شده date كلمه كلیدی بوده و برای استفاده نام ستون ها باید آن را در كتویشن مضاعف "date" گذاشت و از طرفی پس از dual سمی كالون لازم است.

3- برنامه مورد نظر درست كار می كند. جمله SQL یك اسكریپت SQL ایجاد می كند. اما اسكریپت ایجاد شده كار نمی كند.

جهت درستی قطعه كد به Select در كنار Count (*) نیاز داریم یعنی:

Select ‘select Count (*) from ‘

 در غیر اینصورت خروجی به شكل زیر است كه نامعتبر می باشد:

Count (*)from table- name;

4- شاخص و شناسه جدول در جمله بالا درست بوده و بطور كامل در خروجی پاسخ ظاهر می شود.

5- خط اول به دلیل آن كه كلمه كلیدی unique بخشی از نگارش نیست، درست نمی باشد و خط دوم درست نمی باشد. درستی آن به صورت زیر است:                                                       

6- دستور Commit می تواند توسط خودش استفاده شود و فرمت rollback trans نیز به صورت زیر در تراكنش بعدی اصلاح خواهد شد:

SQL> set transaction;

        Update Balances set aurr- BAL= 25000;

SQL> Commit;

7- تمام مقادیر در جدول Collection برای ستون worth مساوی 555 خواهد شد و تمام remark در جدولCollection مقدار up from 525  را به خود می گیرد.

8- نوع نگارش آن نادرست است و دستور set و insert نمی توانند با هم استفاده شوند.

9-

Alter table sex- Codes and Constraint check- sex- Code

     Cheak (sex in (‘M’ ,’F’));

     SEX- Codes       sex- Code     sex

10- الف- بله

ب- Starting with

ج- گروه بندی نتایج راه های پردازش شده توسط توابع دیگر

د- بله

                 


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ